RV-Lattiat - Kun lattian on oltava kestävä

Luotettavaa lattiapinnoitusta

Tarvitsetko lattia­pin­noitusta, jolta vaaditaan parempaa mekaanista ja kemiallista kestä­vyyttä, veden­pi­tä­vyyttä, sähköisiä ominai­suuksia sekä hygie­ni­suutta?

RV-Lattiat hoitaa akryyli-, epoksi- ja uretaa­ni­lat­tia­pin­noi­tukset 30 vuoden ammat­ti­taidolla. Teemme lattioita kohteisiin, joissa lattialta vaaditaan yhtä tai useampaa erityi­so­mai­suutta. Näitä voivat olla parempi mekaaninen kestävyys, kemiallinen kestävyys, veden­pi­tävyys, sähköisiä omainai­suuksia (ESD) tai hygie­ni­suutta. Tällaisia kohteita löytyy elintar­vi­ke­teol­li­suudesta, sairaa­loista,​​ liike­ti­loista sekä yksityis­hen­ki­löiden kotoa. Lattia­pin­noi­tus­kohteena onkin usein keittiö, tuotan­totila, kylpyhuone sekä sauna tai autotalli.

Teemme pinnoi­tustöitä kaiken kokoisiin kohteisiin.​ Palvelemme yrityksiä,​​ yksityisiä sekä julkisia organi­saa­tioita. Olemme muun muassa tehneet lattia­pin­noi­tustöitä usealle sairaalalle, ​​terveys­kes­kukselle, ​​oppilai­tokselle, päivä­kodille, vanhain­kodille, puolustus​voimille, hotellille sekä elintar­vi­ke­teol­li­suudelle.

Kestävät materiaalit

Urjadur–akryy­li­lattia soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan kestä­vyyttä ja hygie­ni­suutta, kuten elintar­vik­keiden tuotan­to­ti­loihin, suurkeit­tiöihin ja sosiaa­li­ti­loihin. Akryy­li­lattia sopii myös kotiin saunan ja pesuhuoneen lattia­pin­noi­teeksi. Kestä­vyytensä ansiosta sitä käytetään myös autotal­leissa sekä varas­to­ti­loissa. Akryyli ei sisällä ​haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC).

​​Nopea asennus

Lyhyen kuivu­mi­saikansa johdosta akryy­li­lat­tia­pinnoite on nopea asentaa. Tämä mahdol­listaa lyhyet katkokset tilojen käytössä, joten tuotannon seisok­kiaika saadaan minimoitua. Akryy­li­lat­tia­pinnoite on mahdollista asentaa alhaisissa lämpö­ti­loissa, pinnan lämpötilan pitää olla vähintään 3 ​⁰C​ ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

​Värivaihtoehdot

Itse akryyli on väritön. Pinnoi­tuksen väri muodostuu pinnoit­teeseen sekoi­tet­tavasta värihiek­ka­seoksesta.

Luonnonruskea

Luonnon­ruskea

Tummanharmaa

Tumman­harmaa

Vaaleanruskea

Vaalean­ruskea

Keltainen

Keltainen

Vihreä

Vihreä

Sininen

Sininen

Punainen

Punainen

Vaaleanharmaa

Vaalean­harmaa

Työkohteitamme eri puolilla Pirkanmaata

Vuosien aikana olemme tehneet lattian­pin­noi­tustöitä valtiolle, kunnille, yritykselle sekä yksityisille asiak­kaille.

Asiak­kaitamme ovat mm. Tampere Talo, Tampereen yliopis­tollinen sairaala TAYS, Kaupin pinta­ve­si­laitos, Koivis­tonkylän päiväkoti, Etelä-Hervannan koulu, TREDU, Hakkarin koulu sekä Museo­keskus Vapriikki.

Ota yhteyttä

Kun tarvitset erikois­lat­tia­pin­noitusta, ota yhteyttä myyntiimme.
Yhdessä asian­tun­tijamme kanssa valitsemme sinulle sopivan lattia­pin­noitteen.

Soita nyt: 0400 741463

tai lähetä sähkö­postia myynti@rv-lattiat.fi.